«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού

Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα <<Εξοικονομώ-Επιχειρώ>>  με στόχο την βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. € και θα κατανέμεται ως εξής:

 • 100 εκατ. € για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών
 • 100 εκατ. € για τον κλάδο Τουρισμού

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιάφανων δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
 • Ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού εσωτερικού και εξωτερικού (νέα τεχνολογία LED), εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/ παρουσίας χρηστών,
 • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, συστήματα ψύξης χώρων, αερισμού και θερμομόνωσης
 • Σύστηματα εξοικονόμησης ενέργειας για χρήση ζεστού νερού όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών
 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο
 • Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες όπως Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή και Επιθεωρητή, Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ISO 50001, Υπηρεσίες Συμβούλου και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής

Το πρόγραμμα προβλέπει ως ενεργειακό στόχο

 1. Τη μείωση Εκπεμπόμενων Ρύπων (Co2) τουλάχιστον κατά 35%
 2. Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%
 3. Αναβάθμιση της Ενεργειακής Κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές τάξεις.

 

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης ανά Καθεστώς Ενίσχυσης

 

Τύπος επιχείρησης/ Τύπος δαπάνης Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Άρθρο 38)) Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)
Μεσαίες 40%  

40%

Μικρές και πολύ Μικρές 50%

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 1. Να έχει συσταθεί ως επιχείρηση
 2. Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο διαχειριστικές
 3. Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια
 4. Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο
 5. Να λειτουργεί με μία από τις ακόλουθες μορφές :
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΤΕ)
 • Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)
 • Ομόρρυθμη Επιχείρηση (ΟΕ)
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία (ΕΕ)
 • Ατομική Επιχείρηση
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 1. Να επιτυγχάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο
 2. Να υποβάλλει μία και μοναδική επενδυτική πρόταση

   Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

 • Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.
 • Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De Μinimis, η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  Made by YouNet Digital Life With Love

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
  Made by Younet Digital Life With Love