Επιχειρηματικότητα 360°

Νέο Καθεστώς Ενισχύσεως του Αναπτυξιακού Νόμου «Επιχειρηματικότητα 360» το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί επίσημα το προσεχές διάστημα σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση.

Επενδυτικά Σχέδια

Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών

Εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων

 1. Aγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιείας
 2. Μεταποίηση & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 3. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κατασκευή, επέκταση και ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων
 2. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Συμπεριλαμβάνονται και τεχνικές εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα για χρήση εντός του χώρου της μονάδας.
 3. Λοιπές δαπάνες όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία και συστήματα ενεργειακής απόδοσης
 4. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Ανώτατα ποσά ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο : 10.000.000 €

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας
 2. Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

 Ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης

 1. 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις
 2. 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις
 3. 250.000 € για μικρές επιχειρήσεις
 4. 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 5. 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ), Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες & Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:
  • Δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
  • Δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
  • Δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360°» ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών κυμαίνονται:

 • Από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • Από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • Από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά ενισχύσεων όλων των ειδών  χορηγούνται στο 100% των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών με εξαίρεση το είδος ενίσχυσης της επιχορήγησης.

Τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Μέγεθος Φορέα Φορολογική Απαλλαγή Επιχορήγηση Χρηματοδοτική Μίσθωση Κόστος Δημιουργούμενης Απασχόλησης
Μικρή 100% 80% 100% 100%
90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*
Μεσαία 80% 80% 80%
90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες* 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες
Μεγάλη 80% 80% 80%
90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Περιφέρεια Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 50% 60% 70%
2 Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
3 Δυτική Μακεδονία 40% 50% 60%
4 Ήπειρος 50% 60% 70%
5 Θεσσαλία 50% 40% 70%
6 Ιόνιοι Νήσοι 30% 60% 50%
7 Δυτική Ελλάδα 50% 40% 70%
8 Στερεά Ελλάδα 30% 40% 50%
9 Αττική (Δυτική Αττική, Ανατολική Αττική) 30% 40% 50%
10 Δυτική Τομέας Αθηνών, Πειραιάς, Νήσοι 30% 40% 50%
11 Πελοπόννησος 40% 50% 60%
12 Βόρειο Αιγαίο 50% 60% 70%
13 Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
14 Κρήτη 40% 50% 60%

Διαδικασία Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους πραγματοποιείται επί τη βάσει:

 1. Εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 2. Εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου

Ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας πραγματοποιείται επί τη βάσει κριτηρίων που εξειδικεύονται με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών οι οποίοι βαθμολογούνται με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 1. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
 2. Αξιολόγηση χρηματοδοτικού σχήματος
 3. Αξιολόγηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
 4. Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love