ΕΣΠΑ

Η Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις & δημόσιους φορείς πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα

Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας  δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των εν λόγω προγραμμάτων.

Η Εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους και ικανούς συνεργάτες, με γνώσεις και εμπειρία πάνω στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών με υψηλό ποσοστό επιτυχίας ένταξης και ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και στην αξιολόγηση των εν λόγω προγραμμάτων και συγκεκριμένα είναι ενταγμένοι:

  • Στο μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
  • Στο μητρώο αξιολογητών του Αναπτυξιακού νόμου

Προαξιολόγηση

Σε αυτό το πρώτο αλλά και το πιο σημαντικό στάδιο εξετάζονται / διερευνώνται οι πιθανότητες ένταξης του δυνητικού επενδυτή σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Συγκεκριμένα συλλέγονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στοιχεία και δημιουργείται εικονική βαθμολογία σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο οδηγός αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.

Σύνταξη Φακέλου & Υποβολή Πρόταση

Κατά τη σύνταξη του φακέλου όλη η παραπάνω ανάλυση γίνεται πράξη με τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, δομημένη έτσι ώστε να είναι ευνόητη και γρήγορη.

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα και υποστηρίζεται η διαδικασία αξιολόγησης.

Υλοποίηση της Επένδυσης

Τέλος σε συνέχεια της οριστικής ένταξης αναλαμβάνουμε:

  • Την παρακολούθηση υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
  • Την σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση των αιτημάτων τροποποίησης
  • Την σύνταξη, υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης (ενδιάμεση πληρωμή)
  • Την σύνταξη, υποβολή αιτημάτων τελικής πιστοποίησης (τελικός έλεγχος)
  • Την παρουσία μας κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτές
  • Την παρακολούθηση εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης προς την επιχείρηση
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love