Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΕΣΠΑ για νέους ελεύθερους επαγγελματίες 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η προώθηση στην αυτοαπασχόληση των νέων  ηλικίας 18-29 ετών αφετέρου η έμφαση στον γυναικείο πληθυσμό ο οποίος καταλαμβάνει το 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 24/10/2022

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων 25/11/2022 και ώρα 15:00

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες

 Δικαιούχοι 

Άνεργοι 18-29 ετών οι οποίοι:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ
 • Βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
 • Έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κάποιου άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής

 Όροι Συμμετοχής

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους όρους:

 1. Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας
 2. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 3. Κάθε δυνητικός δικαιούχος εντάσσεται στη δράση είτε ως ατομικός επιχειρηματίας, είτε ως μέλος νομικών οντοτήτων.

Δικαιολογητικά Αιτήσεων

 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
 2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνουν:

α) ότι η επιχείρηση που θα δημιουργήσουν δεν θα έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με προηγούμενη επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο

β) η επιχείρηση δεν θα δημιουργηθεί μετά από μεταβίβαση

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης
 2. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες υποψήφιους)

Ποσά Επιχορήγησης

-1η δόση ύψους 4.000,00 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

-2η δόση ύψους 5.400,00 ευρώ, μετά την λήψη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

– 3η δόση ύψους 5.400,00 ευρώ μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love