Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων

Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας

Σκοπός της δράσης είναι η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία κλάδων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων & εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης αυτών.

Δικαιούχοι- Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Σε επιχειρήσεις των κλάδων ψυχαγωγίας, παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων & εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» της αναλυτικής πρόσκλησης.

Βασικότερες Προϋποθέσεις Συμμετοχής για της επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν είναι οι εξής:

α) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021.

β) Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας είτε της επιχείρησης, είτε του υποκαταστήματος.

γ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

δ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

ε) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).

H Espa Experts σύμβουλοι επιχειρήσεων ΕΣΠΑ είναι στη διάθεση σας για άμεση ενημέρωση για όλα τα προγράμματα που τρέχουν.

Τι Χρηματοδοτείται

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης (έως του ποσού των 400.000,00 €), που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021, δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020 ή 2021). Ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020 ή 2021) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020 ή 2021) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουάριου 2022.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Τετάρτη 16/03/2022 και ώρα 10:00, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 15/04/2022 και ώρα 17:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση της Δράσης εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love