Πρόσκληση LEADER Κεντρικού & Νοτίου Έβρου | Espa Experts

Πρόσκληση LEADER Κεντρικού & Νοτίου Έβρου

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης),
Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.531.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως :

  • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων
  • Οικοτεχνίες
  • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
  • Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών
  • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής
  • Επιχειρήσεις Εμπορίου
  • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:
07/03/2019

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:
03/06/2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Powered by by Younet Digital Life