Πρόσκληση LEADER Νήσων Αττικής

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων αφορούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής.
Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους:

 1. Δήμος Αγκιστρίου
 2. Δήμος Αίγινας
 3. Δήμων Κυθήρων
 4. Δήμος Πόρου
 5. Δήμος Σαλαμίνας
 6. Δήμος Σπετσών
 7. Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων
 8. Δήμος Ύδρας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ/ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ
19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα.

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών.

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

ΣΤΟΧΟΣ
Η υποδράση στοχεύει στην ενδυνάμωση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής προϊόντων, στην γαστρονομία της περιοχής και στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας αυτής προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, ενώ ενισχύει τη δυναμική των συνεταιρισμών όπως είναι οι γυναικείοι κ.λπ. Παράλληλα μέσω της παρούσας αναμένεται η ανάπτυξη και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιεί την ταυτότητα της περιοχής μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Στην ίδρυση/ δημιουργία μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.
  Περιοχές εφαρμογής των ιδρύσεων είναι οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Τροιζηνίας – Μεθάνων.
 • Στον εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μιας μεταποιητικής μονάδας σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.
  Περιοχές εφαρμογής των εκσυγχρονισμών είναι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 • Βιοτεχνικές επιχειρήσεις (αρτοποιεία, αλευροειδή προϊόντα είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκίσματα κ.λπ.)
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
 • Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 • Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολλειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής, μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών κ.ά.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η περιοχή εφαρμογής της παρούσας δράσης αφορά στην περιοχή που εμφανίζει δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα.

Για τις ιδρύσεις εξαιρούνται οι Δήμοι Ύδρας και Σπετσών.

Η υποδράση αναφέρεται σε ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα, οι οποίες χορηγούνται σε ΜΜΕ και συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η υποδράση στοχεύει στην αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού, ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Επιπλέον επιδιώκεται η ανάδειξη των περιοχών με υστέρηση ποιοτικών υποδομών διανυκτέρευσης και επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές που υστερούν, με βάση την εμπειρία από την περιοχή, εστιάζοντας στις πιο
απομακρυσμένες και χαμηλές σε τουριστικό ενδιαφέρον περιοχές (Κύθηρα, Τροιζηνία – Μεθάνων, Αγκίστρι).

H Υποδράση αφορά στην:

 • Ίδρυση/ δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στους ∆ήμους Κύθηρα, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αγκίστρι
 • Εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης
 • Ίδρυση/ δημιουργία & εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής στους ∆ήμους Κύθηρα, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Αγκίστρι και
 • Εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση κέντρων εστίασης και αναψυχής στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
  19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  19.2.3 Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς
 • Ίδρυση/δημιουργία εκσυγχρονισμό/αναβάθμιση τουριστικών γραφείων και υπηρεσιών με στόχο την στήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στο σύνολο της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος
  19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
  19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  Στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών στην περιοχή, όπου αποτελεί μαζί με τη στήριξη του τουριστικού τομέα και βασικό πυλώνα ανάπτυξης των βασικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  Η ανάγκη αυτή ανακύπτει από την έλλειψη που καταγράφεται στον τομέα παροχής υπηρεσιών της περιοχής, λόγω και της εγγύτητας με το αστικό κέντρο της Αθήνας.
  19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών:
  19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
  19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
  19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:
20/03/2019

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:
10/06/2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Powered by by Younet Digital Life