Πρόσκληση LEADER Ρεθύμνου & Ηρακλείου | Espa Experts

Πρόσκληση LEADER Ρεθύμνου & Ηρακλείου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER (Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης (προτάσεις) για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 • Δήμος Αγίου Βασιλείου: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης.
 • Δήμος Αμαρίου: το σύνολο του Δήμου.
 • Δήμος Ανωγείων: το σύνολο του Δήμου.
 • Δήμος Μυλοπόταμου: το σύνολο του Δήμου.
 • Δήμος Ρεθύμνου: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου και από την Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας
  Ρεθύμνου : Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος, Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 • Δήμος Γόρτυνας: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα.
 • Δήμος Μαλεβιζίου: το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα και οι τοπικές κοινότητες Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου.

Δήμος Φαιστού: το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού και οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών από την Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως:

 • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων
 • Οικοτεχνίες
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
 • Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών
 • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής
 • Επιχειρήσεις Εμπορίου
 • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:
13/03/2019

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης:
17/06/2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Powered by by Younet Digital Life