Αναμενομενα προγραμματα επιδοτησεων ΕΣΠΑ 2024 | Espa Experts

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2024

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2024

Τι είναι τα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ?

Τα Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης) είναι προγράμματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ σε μια χώρα. Το ΕΣΠΑ αποτελεί το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης.

Πότε ανοίγουν τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ?

Τα προγραμματα εσπα που αναμενονται είναι τα ακόλουθα:

«Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», αναμένεται το 2024 

«Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα», αναμένεται το 2024

Πως να επιλέξω το αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που μου ταιριάζει?

Η επιλογή του κατάλληλου Προγράμματος ΕΣΠΑ μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι στόχοι και οι ανάγκες της επιχείρησης ή του έργου που θέλετε να υλοποιήσετε. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που αναμένονται, προορίζονται για διάφορους τομείς, όπως η καινοτομία, η ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθρώπινη ανάπτυξη, η εκπαίδευση, ο τουρισμός κ.α.

 

Πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα ΕΣΠΑ?

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις κατευθύνσεις που ορίζονται από τον φορέα χρηματοδότησης. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν συνήθως τα εξής:

  • Επιχειρηματικός τύπος: Ορισμένα Προγράμματα ΕΣΠΑ ενισχύουν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τύπους, όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή νέες επιχειρήσεις στον τουρισμό. Είναι σημαντικό να ελέγξετε αν ο επιχειρηματικός σας τύπος είναι επιλέξιμος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
  • Τομέας δραστηριότητας: Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ εστιάζουν συχνά σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, όπως η καινοτομία, η ενέργεια, ο τουρισμός κ.λπ. Ελέγξτε αν ο τομέας της επιχείρησής σας είναι συμβατός με το πρόγραμμα που εξετάζετε.
  • Επιλεξιμότητα δαπανών: Κάθε επιχορηγούμενο αναμενόμενο πρόγραμμα ορίζει το είδος των δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, όπως επενδύσεις σε εξοπλισμό, αμοιβές εργαζομένων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι οι δαπάνες της επιχείρησής σας συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες κατηγορίες.
  • Κριτήρια επιλογής: Κάθε αναμενόμενο πρόγραμμα μπορεί να έχει καθορισμένα κριτήρια επιλογής, όπως η καινοτομία του έργου, η βιωσιμότητα, η δημιουργία θέσεων εργασίας κ.λπ. Εξετάστε αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο πρόγραμμα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love