Εταιρεία

Η Espaexperts ιδρύθηκε με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Διαθέτει συμβούλους με υψηλή εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση, με εμπειρία και επαγγελματική γνώση και επάρκεια, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, θεωρώντας ότι είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Στόχος της Espaexperts είναι να καταφέρει να διερευνήσει το όραμα και τον τρόπο σκέψης του πελάτη ώστε να του προσφέρει τον τρόπο υλοποίησης αυτού, με βασικές αξίες την ποιότητα, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στις ανάγκες και την προσωπικότητα του.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα  πρότυπα ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιθυμώντας να εξασφαλίσει  την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

https://www.espaexperts.gr/wp-content/uploads/2021/03/iso9001.png

ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του. Η ανάπτυξη και…

η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 αποτελεί απόδειξη της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

https://www.espaexperts.gr/wp-content/uploads/2021/03/iso14001.png

ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001:2015 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 βοηθάει την επιχείρηση να…

αντιμετωπίσει σε περιβαλλοντικά, θέματα, προκλήσεις νομικές, εμπορικής φύσεως και άλλες.

Μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, μπορεί να εξασφαλίσει την μείωση των περιβαλλοντικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλα συμβάλει στον προσδιορισμό των ευκαιριών για μείωση υλικών και ενέργειας, στη μείωση αποβλήτων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαφόρων διεργασιών.

https://www.espaexperts.gr/wp-content/uploads/2021/03/iso45001-300x300-1.jpg

ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2018 αφορά την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των…

Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας. Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά τα πρότυπα ISO 45001:2018 διαμορφώνει την πολιτική Υγείας &Ασφάλειας της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας.

https://www.espaexperts.gr/wp-content/uploads/2021/03/iso27001.png

ISO 27001:2013

Το πρότυπο ISO 27001:2013 (IT Information Management System) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Στο πρότυπο αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει…

να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love