ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2023 | Espa Experts

ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2023

ΕΣΠΑ για ενοικιαζόμενα δωμάτια

Η Δράση θα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αναγκαία αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα συμβάλουν και στον εμπλουτισμό του ελληνικού branding δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα και προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Στο πλαίσιο της Δράσης θα ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής ( Ιδία Κεφάλαια ή Δάνειο)
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα 1.ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ , Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, (Ν.Ε.Π.Α.) και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€ και προκύπτει, με ακρίβεια, βάσει κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης.  Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Κατασκευή/Επέκταση Εγκαταστάσεων)
 • Μηχανήματα, εξοπλισμός ( Παραγωγικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Ψηφιακός Εξοπλισμός, Λοιπός Εξοπλισμός)
 • Δαπάνες Έναρξης και Λειτουργίας Νέας Επιχείρησης
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.
 • Η Ιδιωτική Συμμετοχή στη δράση δύναται να αντιστοιχεί στο 50%(ανάλογα με το ποσοστό ενίσχυσης), του αιτούμενου προς επιχορήγηση προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση που θα δημοσιευτεί.
  Ως προϋπόθεση συμμετοχής, ορίζεται η προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της αναλογούσας κατά περίπτωση Ιδιωτικής συμμετοχής. Επομένως, η απαίτηση της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60% υπολογίζεται επί των ανωτέρω ποσοστών (ήτοι το 60% του 50%) 

* Οι παραπάνω πληροφορίες ουδεμία έννομη δέσμευση γεννούν ως προς την τελική Πρόσκληση της Δράσης που θα δημοσιευτεί από την ΕΥΔ Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Δείτε επίσης: αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love